Make your own free website on Tripod.com
Projek Inovasi-JKNT 96-99

PROJEK INOVASI
JABATAN KESIHATAN NEGERI TERENGGANU


Sila klik untuk pembesaran imej
Projek Inovasi Tahun 1996
(Dokumen: Bilangan 1, 1997)
{MOH/P/TRE/20.97(IN)}.

 

Sila klik untuk pembesaran imej
Projek Inovasi Tahun 1997
(Dokumen: Bilangan 2, 1998)
{MOH/P/TRE/24.98(IN)}.

 

Sila klik untuk pembesaran imej
Projek Inovasi Tahun 1998
(Dokumen: Bilangan 3, 1999)
{MOH/P/TRE/27.99(IN)}.

 

Sila klik untuk pembesaran imej
Projek Inovasi Tahun 1999
(Dokumen: Bilangan 4, 2000)
{MOH/P/TRE/00.00(IN)}.

 


[inovasi-jknt]